Error message

Alumni Alumni
EWCA Area Liaison- Ho Chi Minh EWCA Area Liaison- Ho Chi Minh

EWCA AREA LIAISON - HO CHI MINH

Region : Area Liaison
City : Ho Chi Minh
Country : Vietnam

Area Liaison Contact

Dr. Truong Quang Tam
(RSCH 99)
Ho Chi Minh City
Vietnam

CHAPTER INFORMATION

Greetings to everybody! We created a Zalo group chat for alumni of EWC in Vietnam, and we warmly welcome you to join the group using the link https://zalo.me/g/ldqhid646.

Kính chào quý vị. Chúng tôi đã lập nên một nhóm chat Zalo dành cho các cựu học giả của EWC tại Việt Nam. Kính mời quý vị tham gia nhóm bằng đường link bên dưới. https://zalo.me/g/ldqhid646.

EWCA AREA LIAISON - HO CHI MINH

Region : Area Liaison
City : Ho Chi Minh
Country : Vietnam

Area Liaison Contact

Dr. Truong Quang Tam
(RSCH 99)
Ho Chi Minh City
Vietnam

CHAPTER INFORMATION

Greetings to everybody! We created a Zalo group chat for alumni of EWC in Vietnam, and we warmly welcome you to join the group using the link https://zalo.me/g/ldqhid646.

Kính chào quý vị. Chúng tôi đã lập nên một nhóm chat Zalo dành cho các cựu học giả của EWC tại Việt Nam. Kính mời quý vị tham gia nhóm bằng đường link bên dưới. https://zalo.me/g/ldqhid646.