Error message

Alumni Alumni
EWCA - Hanoi EWCA - Hanoi

EWCA - HANOI

Region : Southeast Asia
City : Hanoi
Country : Vietnam

CHAPTER CONTACT

Chapter Leader

TBD

CHAPTER INFORMATION

Greetings to everybody! We created a Zalo group chat for alumni of EWC in Vietnam, and we warmly welcome you to join the group using the link https://zalo.me/g/ldqhid646.

Kính chào quý vị. Chúng tôi đã lập nên một nhóm chat Zalo dành cho các cựu học giả của EWC tại Việt Nam. Kính mời quý vị tham gia nhóm bằng đường link bên dưới. https://zalo.me/g/ldqhid646.

EWCA - HANOI

Region : Southeast Asia
City : Hanoi
Country : Vietnam

CHAPTER CONTACT

Chapter Leader

TBD

CHAPTER INFORMATION

Greetings to everybody! We created a Zalo group chat for alumni of EWC in Vietnam, and we warmly welcome you to join the group using the link https://zalo.me/g/ldqhid646.

Kính chào quý vị. Chúng tôi đã lập nên một nhóm chat Zalo dành cho các cựu học giả của EWC tại Việt Nam. Kính mời quý vị tham gia nhóm bằng đường link bên dưới. https://zalo.me/g/ldqhid646.